Wednesday, May 7, 2008

VA - Karov Verachok Hashirim Hayafim Misratav Shel Gorge Ovadya - Israel - '70s pop/soundtrack

אומנים שונים - קרוב ורחוק: השירים היפים מסרטיו של ג'ורג' עובדיהTracks:
01. Nira Gal & Tova Katzav - Anashim Yesh Baolam (Nurit 1972)
02. Sasi Keshet & Nira Gal - Karov, Rachok (Nurit 1972)
03. Yigal Bashan - Kochavim Lo Meshakrim (Sarit 1974)
04. Ofra Chaza - Kmo Tzipor (Naarat Haparvarim 1979)
05. Viki Tavor - Shir Ahava (Naarat Haparvarim 1979)
06. Tiki Dayan & Tzvika Pik - Tov Lehitahev (Badranit Bachatzot 1977)
07. Nisim Sarousi - Eyni Yachol (Yom Hadin 1974)
08. Eytan Masuri - Elohim Natan Leckha Bematana (Nurit 2 1983)
09. Edna Goren & Sasi Keshet - Lihiot Itach (Rehov 60 1976)
10. Yigal Bashan - Od Meat (Sarit 1974)
11. Avi Toledano - Ariana (Ariana 1971)
12. Yehoram Gaon - Rak chiyuch Echad (Ahava Banamal 1967)
13. Sasi Keshet - Im Ein Ani Li (Fishka Bamiluim 1971)
14. Ofra Chaza - Einayim (Naarat Haparvarim 1979)
15. Tzvika Pik - Badranit Bachatzot (Badranit Bachatzot 1977)
16. Sasi Keshet - Neshef Hamasechot (Korim Li Shmil 1973)
17. Nava Baruchin - Eych Shanim Avru (Sarit 1974)
18. Edna Goren - Kmo Nadneda Baruach (Rehov 60 1976)

01. (נירה גל והילדה טובה קצב - אנשים יש בעולם (נורית 1972
02. (ששי קשת ונירה גל - קרוב, רחוק (נורית 1972
03. (יגאל בשן - כוכבים לא משקרים (שרית 1974
04. (עפרה חזה - כמו ציפור (נערת הפרברים 1979
05. (ויקי תבור - שיר אהבה (נערת הפרברים 1979
06. (תיקי דיין וצביקה פיק - טוב להתאהב (בדרנית בחצות 1977
07. (ניסים סרוסי - איני יכול (יום הדין 1974
08. (איתן מסורי - אלוהים נתן לך במתנה (נורית 2 1983
09. (עדנה גורן וששי קשת - להיות איתך (רחוב 60 1976
10. (יגאל בשן - עוד מעט (שרית 1974
11. (אבי טולדנו - אריאנה (אריאנה 1971
12. (יהורם גאון - רק חיוך אחד (אהבה בנמל 1967
13. (ששי קשת - אם אין אני לי (פישקה במילואים 1971
14. (עפרה חזה - עיניים (נערת הפרברים 1979
15. (צביקה פיק - בדרנית בחצות (בדרנית בחצות 1977
16. (ששי קשת - נשף המסכות (קוראים לי שמיל 1973
17. (נאוה ברוכין - איך שנים עברו (שרית 1974
18. (עדנה גורן - כמו נדנדה ברוח (רחוב 60 1976

Ripped from CD
Thanx to B

No comments: