Friday, May 9, 2008

Tzemed Rocket - Sheyihiye - 1995 - Israel - pop

צמד רוקט - שיהיהMembers:
Avi Ivri
Lior King

Tracks:
01. Tzipor Hamichnasayim Haktana 1
02. Yoter Chazak Mimcha
03. Makom Tov Baemtza
04. Sheyihiye
05. At Veani
06. Bne Lecha Gesher
07. Tzipor Hamichnasayim Haktana 2
08. Adam Vechava
09. Sheker
10. Kanibalim
11. Eretz Mechura
12. Lihiyot Itach
13. Tzipor Hamichnasayim Haktana 3
14. Kshehayinu Yeladim

01. ציפור המכנסיים הקטנה 1
02. יותר חזק ממך
03. מקום טוב באמצע
04. שיהיה
05. את ואני
06. בנה לך גשר
07. ציפור המכנסיים הקטנה 2
08. אדם וחווה
09. שקר
10. קניבלים
11. ארץ מכורה
12. להיות איתך
13. ציפור המכנסיים הקטנה 3
14. כשהיינו ילדים

Ripped from CD
Thanx to B

No comments: