Wednesday, May 14, 2008

Mathi Caspi & Shlishiyat Lo Ichpat Lahem - Bapaam Harishona - Israel - '70s pop/rock

מתי כספי ושלישיית לא אכפת להם - בפעם הראשונהShlishiyat Lo Ichpat Lahem:
Mathi Caspi
Gad Oron
Yaakov Noy

Tracks:
01. Ksheelohim Amar Bapaam Harishona
02. Shir Sheli Veshela
03. Tzyur (im Shlomo Gronich)
04. Hameushar Baadam
05. Yeush Pagash Yeush (Lo Ichpat Lahem)
06. Ephraim
07. Ish Harechov (Lo Ichpat Lahem)
08. Shtey Tziporim (Lo Ichpat Lahem)
09. Chofshi
10. Lama At Yafa Kol Kach Haerev (Lo Ichpat Lahem)
11. Hashana Hayafa Beyoter Bechayay (Lo Ichpat Lahem)
12. Lo Lach (Lo Ichpat Lahem)
13. Tziporim Barosh (Lo Ichpat Lahem)
14. Veotach
15. Layla Berechov Mendelson
16. Ani Met (Lahakat Pikud Darom)
17. Lu (Lo Ichpat Lahem)
18. Shir Hayona (im Nethanela)

01. כשאלוהים אמר בפעם הראשונה
02. שיר שלי ושלה
03. (ציור (עם שלמה גרוניך
04. המאושר באדם
05. (יאוש פגש יאוש (שלישיית לא אכפת להם
06. אפרים
07. (איש הרחוב (שלישיית לא אכפת להם
08. (שתי ציפורים (שלישיית לא אכפת להם
09. חופשי
10. (למה את יפה כל כך הערב (שלישיית לא אכפת להם
11. (השנה היפה ביותר בחיי (שלישיית לא אכפת להם
12. (לא לך (שלישיית לא אכפת להם
13. (ציפורים בראש (שלישיית לא אכפת להם
14. ואותך
15. לילה ברחוב מנדלסון
16. (אני מת (להקת פיקוד דרום
17. (לו (שלישיית לא אכפת להם
18. (שיר היונה (עם נתנאלה

Ripped from CD
Thanx to B

No comments: