Wednesday, February 6, 2008

Duralex Sedlex - Dom - 1996 - Israel - Alternative

דורלקס סדלקס - דוםMembers:
Ori Dromer - vocals, base
Micky Katan - guitars
Yariv Shilo - drums
Green - sampler, Irons

Tracks:
01. Fantazyat Orkey Dam Mehira
02. Chadira Adina
03. Hapatish
04. Od Layla Nigmar
05. Dos
06. Schirey Hanefesh Sheli
07. Mavet Klini
08. Chalomot Kvedim
09. Mitgagel Kadima
10. Halayla Chonek Besheket
11. Mizdachel Mizdachel
12. Ori
13. Pachad Zkuf Zayin
14. Mavet Klini 2 Mitnapeach Batzad Hasheni
15. Haesh Shebarosh Shelcha
16. Popcornazi
17. Mick Spilani
18. E.G.N. Energiya Guf Neshek
19. Chalomot Lanetzach

01. פנטזיית עורקי דם מהירה
02. חדירה עדינה
03. הפטיש
04. עוד לילה נגמר
05. דוס
06. שכירי הנפש שלי
07. מוות קליני
08. חלומות כבדים
09. מתגלגל קדימה
10. הלילה חונק בשקט
11. מזדחל מזדחל
12. עורי
13. פחד זקוף זין
14. מוות קליני 2-מתנפח בצד השני
15. האש שבראש שלך
16. פופקורנאצי
17. מיקי ספילאני
18. (א.ג.נ. (אנרגיה,גוף,נשק
19. חלומות לנצח


Ripped from CD
Thanx to Funk Sinatra

No comments: